Služby

Dentální hygiena

Nedílnou součástí prevence orálního zdraví je návštěva dentální hygienistky. Jestliže víme, že na čistém zubu nemůže vzniknout zubní kaz a zdravé měkké tkáně okolo zubu jsou zárukou fungování chrupu jako celku po celý život, měli bychom absolvovat alespoň jednou ročně kontrolu a profesionální korekci hygieny u dentální hygienistky.

Její pracovní náplní při těchto návštěvách je kontrola stavu parodontu, stavu ústní sliznice a jazyka, průběh alveolární kosti, sondáž prohloubení parodontálních kapes, zjišťuje, zda je dáseň zanícená, hledá zubní kámen a místa s nahromaděným zubním povlakem, kontroluje predilekční místa pro vznik zubního kazu.

V každé návštěvě zuby důkladně očistí od škodlivých povlaků, precizně odstraní zubní kámen, dásně šetrně ošetří a vydezinfikuje. Pokud jsou zjištěny některé ze symptomů parodontózy či zánětu, ihned se začíná s léčbou. V některých případech je nutné využít účinku antibiotik.

Zubní kaz a parodontóza jsou nejčastější příčinou ztráty zubů.

  • Zánět dásní je infekční onemocnění způsobené bakteriemi zmnoženého zubního plaku. Nejčastější příčinou je hromadění nečistot (zubní plak a zubní kámen) - tedy nedostatečnou zubní hygienou, špatnou volbou dentálních pomůcek či technikou čištění. Většinou se jedná o dlouhodobý a chronický stav se zhoršujícím se průběhem. Subjektivní potíže jsou nepatrné. Zánět dásní se projevuje mírnou bolestivostí, zarudnutím, otokem a krvácením dásní spontánně nebo při čištění zubů. Neléčený zánět dásní vede ke vzniku parodontózy.
  • Parodontóza je bakteriální a zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu. Postihuje většinou jedince s neléčeným zánětem dásní. Zánět postupně přechází na alveolární kost a postupně ji rozpouští. Zub ztrácí v kostěném lůžku kotvící plochu, rozviklá se a časem vypadne. Projevuje se zvýšeným krvácením dásní, ústupem dásní i alveolární kosti, tvorbou parodontálních „kapes“, hromaděním zubního povlaku pod dásní, zápachem z úst a viklavostí zubů. Bylo prokázáno, že parodontóza má vliv na vznik srdečních onemocnění, může také být jedním z faktorů vzniku mozkové příhody a cukrovky.

    Parodontózu lze účinně léčit a zastavit. Léčený parodont postižený zánětem má velice dobrou prognózu a zuby v ústech zůstanou funkční dlouhá léta. Nutností je včasné odhalení zánětlivých změn a včasná léčba.
  • Zubní kaz je nejčastější na cukru závislé bakteriální onemocnění tvrdých zubních tkání. Je to na povrchu zubu počínající a do hloubky postupující proces demineralizace způsobený organickými kyselinami, které vytvářejí bakterie zubního plaku. Tento epizodický proces odvápňování nakonec vede ke kavitaci a nevratné ztrátě tvrdých zubních tkání. Při vzniku zubního kazu hraje roli příjem fluoridů, vlastnosti a kvalita sliny, postavení zubů, ale hlavně výživa a ústní hygiena.
  • Zápach z úst – halitóza
    Až 80% zápachu z úst má původ v nedostatečné péči o zuby, zánětů dásní, parodontóze, zubních kazech, suchosti v ústech a zmnoženém povlaku jazyka. Způsobují ho bakterie, které rozkládají organické materiály. Halitóza v pravém slova smyslu je trvalý stav, který nezmizí ani po čištění zubů.

    Halitózu způsobuje i kouření nebo i konzumace určitých jídel, jako je mléko, káva, česnek, cibule… Tento stav je ale většinou krátkodobý.

Chybějící zuby se projeví funkčně i esteticky

Zuby jsou rozhodujícím faktorem výrazu obličeje a plnohodnotným úsměvem. Jsou předpokladem pro správnou artikulaci a výslovnost. Důsledkem ztráty zubů může být snížená funkce kousání, žvýkání a rozmělňování. To může mít časem za následek i potíže při trávení potravy.

Náhrada zubů pomocí implantátů je v dnešní době celkem běžná, ale taky nákladná záležitost. Proto je výhodnější každý den o své zuby efektivně a poctivě pečovat. Vlastní zub má totiž vlastní obranné mechanismy a tím je jedinečný.

Nezapomínejte, že chrup je Vaši vizitkou, podle které Vás hodnotí společnost.

Dentální hygiena = TERAPEUTICKÁ A ESTETICKÁ CESTA K ZUBNÍMU ZDRAVÍ A ZÁŘIVÉMU ÚSMĚVU

Proč zubní ordinaci Literák?

Komplexní ošetření na
jednom pracovišti.
Moderní technologie
a tým s dlouholetou praxí.
Citlivý přístup
k pacientům.
Dostupná lokalita
s parkováním.