Implantáty

Obecné informace o implantologii naleznete ve službách (implantáty)

Pro zájemce o zubní implantáty:

Implantologie je velice progresivní obor zubního lékařství a abychom zájemcům o tento typ ošetření mohli nabídnout moderní postupy, vzdělává se Dr. Adam Literák pravidelně na tuzemských a v poslední době převážně zahraničních kurzech a konferencích.

Na našem pracovišti zavádíme okolo sta implantátů ročně, kdy velkou část klientely tvoří zákazníci, kteří nejsou našimi kmenovými pacienty. Pro zajištění komplexní péče zhotovujeme i protetické práce na námi zavedené implantáty.

Jestliže máte zub určený k extrakci a plánujete jej nahradit implantátem, doporučujeme sejít se ke konzultaci ještě před extrakcí. Odstranění zubu provede Dr. Literák osobně s ohledem na sestavený časový plán léčby.

Implantologickou léčbu zahajujeme konzultací, kdy po zhotovení rentgenových snímků sestavíme léčebný, časový a cenový plán.

Po zavedení implantátu do kosti se čeká na vhojení přibližně 3 měsíce, následně se zhotovuje protetická práce. V případě, že je nedostatečný objem kosti, kost doplňujeme (augmentujeme). Zde trvá regenerace kosti od 6 do 9 měsíců. V některých situacích můžeme zavést implantát zároveň s augmentací kosti, jindy je zapotřebí nejprve vytvořit nový objem kosti a implantovat až po 6-9 měsících. Při augmentaci kosti dostává klient antibiotika.

Doba zhotovení finální protetické práce závisí na náročnosti konstrukce. Od korunek a můstků (cca 14 dní) přes hybridní snímací náhrady – Locator (cca 3-4 týdny) po rozsáhlé fixní práce (4-6 týdnů).

Uvědomujeme si cenovou náročnost implantologického ošetření a proto chceme klientovi odevzdat kvalitní práci, která bude dlouhodobé funkční a estetické řešení výchozí situace.

Proč zubní ordinaci Literák?

Komplexní ošetření na
jednom pracovišti.
Moderní technologie
a tým s dlouholetou praxí.
Citlivý přístup
k pacientům.
Dostupná lokalita
s parkováním.