Služby

Protetická stomatologie

Zabývá se funkční a estetickou náhradou zubů a rehabilitací chrupu jako celku. Při větším rozsahu kazu, kdy již není možné zub rekonstruovat zubní výplní přímo v ústech pacienta, avšak nabídka tvrdých zubních tkání je ještě dostačující, snažíme se tyto zdravé tkáně ponechat a oddálit tak invazivnější zákrok – broušení na korunku a tedy i rozsáhlejší ztrátu Vašeho zubu. Takovéto zuby ošetřujeme pomocí polokorunek, tzv. Onlayí. Ty mohou být keramické nebo fotokompozitní.

Pokud již není dostačující objem zubních tkání pro fixaci onlaye, zhotovujeme zubní korunku. Korunky nahrazují větší část zubu ztracenou kazem či úrazem. Na vlastní kořen se pevně fixuje korunka metalokeramická nebo celokeramická. Pokud dojde ke ztrátě celého zubu i s kořenem nahrazujeme jej můstkem, který vzniklou mezeru „přemostí“. Můstek se ukotvuje na zuby sousedící s mezerou.

V současné době s rozvojem implantologie je na místě nahradit chybějící zuby pomocí implantátů, kdy se vyhneme poškození sousedních zubů preparací na můstek. Nevyhovující postavení, mezery mezi zuby, zabarvení nebo tvar zubů lze řešit pomocí fazet. Nejvyšší estetiky dosahujeme u keramických fazet, kdy moderní keramické materiály dovolují zhotovit fazetu o tloušťce 0,3-0,5 mm, čímž činí fazetu minimálně invazivním způsobem ošetření. Fotokompozitní fazety jsou alternativou k fazetám keramickým. Jejich estetický efekt je vysoký, avšak nedosahuje úrovně keramiky. Výhodou je jejich opravitelnost.

Snímatelné náhrady nahrazují chybějící zuby. Ty jsou součástí pryskyřičné vyndávací protézy. Jejich nevýhodou je pákový efekt na zbytkový chrup,namáhání čelistní kosti pod protézou a ne vždy vyhovující stabilita v ústech. Celková snímatelná protéza nahrazuje všechny zuby čelisti.

Při nevyhovující stabilitě celkové protézy ji lze s velmi dobrými výsledky kotvit na minimálně dva implantáty.

Proč zubní ordinaci Literák?

Komplexní ošetření na
jednom pracovišti.
Moderní technologie
a tým s dlouholetou praxí.
Citlivý přístup
k pacientům.
Dostupná lokalita
s parkováním.